BRANDING FROMTHE HEART
06.04.2022 Brand stories
With the purpose of developing An Giang homeland, Angimex focuses on developing in the core […]
22.03.2022 Brand stories
As a typical enterprise of An Giang in particular and Vietnam in general in the […]
22.03.2022 Brand stories
After joining Louis Holding, Louis Capital has increased its 2021 business target dramatically compared to […]
21.07.2020 Thinking
Sabeco (SAB) đang tăng xuất khẩu để cải thiện lợi nhuận, đi ngược với chủ […]
21.07.2020 Thinking
Bên cạnh dịch COVID-19, nguyên nhân bất thành được cho là sự bất đồng quan […]
21.07.2020 Thinking
Định vị thương hiệu không phải tạo ra những cái mới mà là tối ưu […]
16.07.2020 Come join us
Khi nhắc đến những logo biểu tượng, người ta nhớ ngay tới McDonald’s, Apple, hay […]
16.07.2020 Thinking
Cần hiểu đúng bản chất khái niệm Brand Differentiation (khác biệt hoá thương hiệu) trước […]
16.07.2020 Come join us
Những vị khách hàng tốt nhất cho doanh nghiệp không chỉ mua hàng một lần […]
15.07.2020 Thinking
1. Đặc tính thương hiệu: Airbnb, “Belong Anywhere” Cho tới khi cộng đồng người sử […]